M. Haydn – Charpentier

Toen Johann Michael Haydns beschermheer en werkgever aartsbisschop Sigismund in 1771 overleed, componeerde Haydn voor die gelegenheid de requiemmis die hier ten gehore wordt gebracht. Het lijdt weinig twijfel dat de droefenis die dit werk uitstraalt ook werd ingegeven door het overlijden van Haydns dochtertje Aloysia Josepha enige tijd daarvoor.   Het Te Deum is…